Domů

Menu

Bazar mTrh: Pravidla a zásady bezplatné inzerce

Odmítnutí odpovědnosti:

Informace obsažené na tomto portálu v žádném případě nepředstavují právní poradenství. Kterákoliv osoba, která má v úmyslu spoléhat na informace obsažené na těchto stránkách nebo je použít, je výhradně zodpovědná za nezávislé ověření informací a získání nezávislých odborných rad, pokud je to požadováno.

1. Bazar mTrh je zcela bezplatná služba. Neplatíte žádné poplatky za prodej ani nákup předmětu, neplatíte ani za vystavení předmětu. Inzerenti, prodávající i kupující mají povinnost dodržovat platné zákony. Žádným způsobem nenarušujeme komunikaci a dohody vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím. Proto je jen na prodávajících a kupujících, aby při transakci postupovali bezpečným způsobem. Neprověřujeme, negarantujeme kvalitu nebo množství nabízeného zboží, ani spolehlivost prodejců. Po skončení aukce, prodávající i kupující obdrží zprávu s výsledkem aukce nebo zprávu o zakoupení předmětu za cenu kup teď. To je ze strany webu mTrh vše. Pokračování transakce po ukončení inzerce nesledujeme. Opakujeme, registrací se zavazujete dodržovat pravidla, a platné zákony.

!!!! Inzeráty typu seznamka mažeme !!! Inzerci nabídky služeb a zboží na hranici zákona mažeme !!! V bazaru a aukčním webu mTrh.cz lze prodávat pouze legální zboží, například staré mobilní telefony. Pokud máte doma v Praze starý iphone, prodejte ho v bazaru mTrh

2. Internetový bazar mTrh si vyhrazuje právo, kdykoli smazat profil uživatele nebo vystavenou položku pokud je podezření na porušení zákona nebo dobrých mravů. Vymazání profilu probíhá bez upozornění. Bez předchozí nebo následné komunikace. Při mazání profilu kontrolujeme IP adresu uživatele z které se uživatel přihlašuje. Vyhrazujeme si právo zablokovat IP adresu uživatele v případě opakovaných porušení pravidel. V případě nesouhlasu s blokací můžete zaslat vysvětlující zprávu. Pokud vysvětlení uznáme, vaši blokaci zrušíme.

3. Prodávající má možnost oslovit druhého nejvýše přihazujícího v internetové aukci. Například, když kupující s nejvyšší nabídkou za zboží nezaplatil nebo se omluvil, že nepochopil popis položky a od nákupu ustupuje. Druhý kupující ovšem nemá povinnost položku koupit, protože aukci nevyhrál. Je pouze na domluvě mezi uživateli zda obchod mezi sebou uskuteční.

4. Cenu poštovného uvádějte v popisu.

5. Inzerujte a prodávejte zboží, ne firmu. Inzeráty, které budou představovat reklamu na firmu mažeme. Pokud máte zájem o zobrazení reklamy na těchto stránkách pošlete zprávu prostřednictvím formuláře.

6. Před zaplacením vždy s prodávajícím komunikujte. To je první krok jak se vyhnout podvodu. Pokud zboží zaplatíte a prodávající položku nepošle, požádejte svoji banku o navrácení platby na váš účet a v případě vyšších částek se obraťte na policii. Bankovní účty jsou spojené s konkrétní svéprávnou osobou, která vlastní občanský průkaz. To znamená lze jednoznačně označit osobu, která platbu obdržela. Pokud Vám banka nevyhoví se stornem platby, požádejte o iniciály příjemce platby. Pokud banka odmítne údaje o příjemci předat z důvodu pravidel a zákonů, je nutné nejprve kontaktovat policii. Vždy postupujte podle požadavků banky nebo úřadů. Ze zákona existuje povinnost vrátit neoprávněně připsanou částku na účet zpět odesilateli. Pokud se velká firma splete a pošle vám na účet několik milionů, můžete si být jisti že Vás požádá o navrácení celé částky. A pokud využijete část peněz ve svůj prospěch, budete donuceni peníze vrátit. Toto pravidlo lze aplikovat i na malé částky a nemusíte být firma, aby jste se domohli vrácení peněz. Jen je nutné být trpělivý a postupovat dle zákona. Je důležité spolupracovat s policií a mít patřičné podklady.

7. Pokud je vám zásilka doručena poškozená. Nepřebírejte zásilku a proveďte reklamaci u pošty nebo přepravní společnosti. Pokud vám přijde zboží jiné nebo poškozené oproti popisu v aukci nezbývá než prodávajícího kontaktovat a žádat kompenzaci. Pokud prodávající nesouhlasí lze takový případ řešit pouze s pomocí policie ČR. Za tím účelem si vždy zajistěte potřebné podklady. Výpis z účtu s převodem částky, uloženou html stránku s aukcí, email komunikaci s prodávajícím, fotodokumentaci při rozbalování a tak dále. Upozorňujeme inzeráty a aukce mažeme za 5 dní po skončení. Následně není možné získat údaje uvedené v inzerátu.

8. Bankovní účty jsou spojené s konkrétní osobou. Platby provádějte převodem nebo pomocí platební karty, tak aby bylo snadné doložit na jaký účet byla platba připsána. Uvědomte si, že jste povinni dodržovat platné zákony a přiznávat svůj příjem z prodeje. Neposílejte platby v případě nejasných okolností. Dvakrát si rozmyslete zda pošlete větší částku na účet do zahraničí. U zahraničních prodejců si nejprve prověřte údaje, které uvádí. Vyhnete se tak podvodu, kdy se jiná osoba vydává za někoho jiného.

9. Jako prodávající, posílejte zboží vždy s potvrzením. Tak aby jste měli k dispozici doklad o odeslání.

10. Vždy zvažte možnost osobního předání zboží.

11. Opakujeme údaje o aukci nebo prodeji se mažou 5 dní po skončení. V případě, že potřebujete důkaz o uskutečněném obchodu použijte údaje z vašeho bankovního účtu, doklad o odeslání zboží a kopii aukce. Kopii aukce můžete získat například uložením html souboru stránky aukce. mTrh doklady neposkytuje a není prostředníkem transakce. Obchod probíhá přímo mezi prodávajícím a kupujícím. Za vystavení nebo nákup položky neúčtujeme poplatky, ani nesbíráme data o uskutečněných obchodech. To je důvod pro neposkytování dokladů. Technicky na to není služba mTrh uzpůsobena.

12. Zvažte jaké údaje uvedete do inzerátu. Neneseme zodpovědnost za zneužití informací, které do inzerátu uvedete /například adresu/. Neneseme zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. U vašeho účtu vždy použijte heslo, které je dostatečně silné. Heslo o více znacích. Použijte ve vašem hesle číslice i speciální znaky. To platí i pro přihlašování přes sociální média. Mějte na svých účtech silné heslo, snížíte tím možnost narušení vašeho účtu. V databázi systému je heslo zašifrované, vaše heslo nevidíme a neradíme vám jaké heslo si máte zvolit.

13. Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

14. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb. Neodpovídáme za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

15. Komentáře a návrhy na zlepšení prosím zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám je napište na náš profil na sociální síti. Bazar mTrh.cz


Sledujte bazar mTrh:     bazar mtrh facebook follow button     bazar mtrh twitter follow button


Domů   Bazar  Reality   Návod

Copyright © 2020 Bazar: mTrh.cz, Česká republika

sharing button   sharing button