GDPR výpis nejdůležitějších informací.

Cookies používáme jen k technickému zabezpečení webu. Například pro rychlejší načítání stránky, aby jste pořád dokola nenačítali stále stejnou ikonu stránek. Tím snižujeme i přenesený objem dat. Nepoužíváme cookies k reklamním účelům.

Zadaný email slouží pouze k registraci a přihlášení do systému. Stejně tak email získaný registrací přes sociální sítě slouží pouze k přihlášení na webové stránky. Další údaje nesbíráme.

Emaily ani ostatní údaje neposkytujeme třetím stranám.

Nezasíláme obchodní sdělení nebo novinky. Pokud se zajímáte o novinky, sledujte FB nebo TW stránky.

Email adresu a veškeré údaje v systému, které jsou spojeny s vámi, můžete kdykoli smazat ve svém profilu. Emaily ani další údaje nezálohujeme. Pokud profil smažete, nelze jej obnovit.

Inzeráty a aukce automaticky mažeme ze systému po pevně stanovené době. Bez zálohy. Nelze je zpětně obnovit.


Bazar mTrh.cz využívá soubory cookie. Cookies používáme jen pro technické zabezpečení stránek. Nesbíráme údaje za reklamním účelem.

Copyright © 2020 Bazar: mTrh.cz, Česká republika

sharing button sharing button